Protecció de Dades Personals

En virtut de la Llei 15/1999 de 13 de desembre sobre la Protecció de Caràcter Personal, el fem coneixedor que les seves dades personals, que poden estar en aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxer responsabilitat de MIREIA ESCUDERO LÓPEZ, CIF: 52153784-L. La finalitat d’aquest fitxer és la de gestionar la relació negocial i informar-lo dels nostres serveis. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones.

Si desitja exercir els drets d’accés, rectificació o oposició, pot dirigir-se a: C/ Banys, nº 8. 2ª Planta, Local 22. 08530, La Garriga (Barcelona). O bé, enviar un correu electrònic a info@fisioterapiaisalut.com

Donar-se de baixa de la llista de correu

Si vostè no desitja rebre més informació sobre els nostres serveis, pot donar-se de baixa a la següent adreça de correu electrònic: info@fisioterapiaisalut.com